HER2 määramine

HER2 (ingl k. human epidermal growth factor receptor-type 2) – inimese epidermaalse kasvufaktori 2. tüüpi retseptor

Normaalsetes kogustes on rinnanäärme epiteelrakkude pinnal oleval valgul – HER2 retseptoril – oluline koht epiteelirakkude kasvus ja arengus. HER2 geen vastutab selle valgu tootmise eest. Kui geen on kahjustunud, siis toodetakse suuremas hulgas HER2 retseptoreid.  See omakorda põhjustab vähirakkude kiiremat kasvamist ja paljunemist.

Umbes 20%-l rinnavähiga patsientidest on leitud HER2 retseptori üleproduktsioon.

On leitud, et HER2 ülemäärane avaldumine on seotud agressiivsema rinnavähi tekke ja levikuga, mis allub halvemini tavapärasele ravile.

Uuringutega on võimalik HER2 avaldumist määrata ja tulemustest lähtuvalt sobivaimat ravi määrata.